سینا درخشنده


مدرك تحصيلي: لیسانس

رشته تحصيلي: عمران

عنوان شغلي: کارشناس ساختمان

تاريخ شروع به كار: 1392/04/01


 

تلفن داخلي:
تلفن مستقيم:2523124 پست الكترونيك:

 

 شرح وظايف:

ü    

1- مسئولیت بازدید دوره ای از کلیه پروژه های عمرانی دانشگاه و تکمیل فرم های گزارش ماهانه و کنترل کیفیت پروژه ها مطابق نقشه های اجرایی و ضوابط فنی

2- مسئولیت تحویل زمین و تکمیل صورتجلسه خاکبرداری و هماهنگی جهت تعیین بر و کف پروژه جهت تنظیم کد ارتفاعی

3- ارائه گزارش نواقص پروژه ها در جلسات ماهانه ناظرین

4- کنترل وضعیت اضافه کاری پروژه ها و هماهنگی پیگیری در بازدیدها جهت وضعیت اضافه کاری پروژه ها

5-  بررسی صورت وضعیت های تعدیل پروژه ها به جزپروژه های شاخص

6- هماهنگی جهت برگزاری جلسه تحویل موقت و قطعی پروژه هاو تنظیم صورتجلسه نواقص

 


 

 

  رزومه:


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >