ابراهیم بهبود


مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد

رشته تحصيلي: عمران - مهندسی زلزله

عنوان شغلي: رئیس اداره نظارت و ارزشیابی

تاريخ شروع به كار:1385


 

تلفن داخلي:
تلفن مستقيم:2523124 پست الكترونيك:e.behbood@bpums.ac.ir

  

شرح وظايف:

   

 

 

1- انجام نظارت بر ساخت و ساز كليه فعاليت هاي ساختماني كليه واحدهاي دانشگاه شامل احداث و تعمیرات

2- رسيدگي به صورت وضعيت پيمانكاران ( كاركردهای موقت قطعی- تعديل مابه التفاوت جبران افزایش نرخ ارز و ...)حهت پرداخت

3- رسيدگي به صورت وضعيت مشاوران (نظارت عالیه -  حق الزحمه کارگاهی تعديل مابه التفاوت و ...) جهت پرداخت

4- تهیه و تنظیم و بررسی و تایید صورتجلسات کارگاهی ، تحویل زمین و تجهیز کارگاه

6- تهیه و تنظیم و بررسی و تایید صورتجلسات تحویل موقت و تحویل قطعی

5- بررسی لایحه تاخیرات غیر مجاز پروژه ها

7- نظارت و بررسي و تاييد اسناد پروژه هاي اماني كه توسط كليه واحدهاي دانشگاه اعم از آموزش بهداشت درمان غذا و دارو و ....

8- پيگيري و نظارت بر اجراي پروژه هاي تعميراتي شامل تعميرات اساسي بيمارستان ها ، دانشكده ها، خوابگاه ها ، خانه ها و مراكز بهداشت شهري و روستايي ، اورژانس ها و ...

9-  نظارت بر عملكرد و راهبري تاسيسات دانشگاه و حوزه تابعه

10- ارايه گزارش پيشرفت فيزيكي و مشكلات پروژه ها به مراجع ذيربط

11- پيگيري لازم جهت تامين اعتبار پروژه هاي عمراني

http://mpr.bpums.ac.ir/images/blnk.gif

   
       

12 - بررسي طرح هاي عمراني و پيشنهادات واحدهاي دانشگاه براي توسعه و عمران و تهيه طرح و نقشه و كارشناسي و اعلام نظر  به مقامات ذيصلاح جهت اخذ تصميم

13- نظارت بر عملکرد ناظرین ابنیه ، تاسیسات برق و تاسیسات مکانیک

14- نظارت و کنترل و بررسی اضافه کاریهای  قراردادهای پروژه ها

15- ثبت گزارش در سامانه های وزارت کشور ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

16-تهیه گزارش های لازم از وضعیت پروژه ها در قالبهای مختلف جهت ارائه به مسئولین یا سازمانها

17-ایجاد بستر لازم و ارتباط موثر با دفترفنی استانداری و معاون عمرانی فرمانداران شهرستانها

18-ارزشیابی پیمانکاران برای اجرای هر پروژه

  رزومه:

 

عضو کمیته فنی و بازرگانی دانشگاه

                   - عضو کارگروه کالبدی(نماینده دفتر فنی) درکمیته پدافند غیرعامل دانشگاه

                   - دبیر اجرایی طرح هتلینگ بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

 کارشناس ارشد ارزیاب بیمارستانی  وHSI                   

-کارشناس ارشد اعتبار بخشی بیمارستانها

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >