احسان دشتی


مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد

رشته تحصيلي: الکترونیک

عنوان شغلي: کارشناس برق

تاريخ شروع به كار:  1391/02/16


 

تلفن داخلي: 125
تلفن مستقيم:2523124 پست الكترونيك:m.dashtiahrami@bpums.ac.ir

  شرح وظايف: 

ü        - طراحی و ترسیم نقشه های برقی بر اساس طرح معماری اولیه تایید شده

ü    -  متره و برآورد نقشه های تاسیسات برقی

ü     - کنترل نقشه های تاسیسات برقی و همچنین کنترل متره و برآورد پروژه های انجام شده توسط مشاور و پیگیری رفع نقص آن

ü     - استعلام وضعیت تاسیسات برقی  سایت از دستگاه مربوطه به لحاظ تامین برق پروژه و لحاظ کردن هزینه رساندن برق تا محل پروژه در برآوردها

   

  رزومه:

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >