علی کره بندی


مدرك تحصيلي: لیسانس

رشته تحصيلي: عمران

عنوان شغلي: کارشناس مسئول فنی و طرح های عمرانی

تاريخ شروع به كار:1391/03/11


 

تلفن داخلي:
تلفن مستقيم:2523124 پست الكترونيك:

  

شرح وظايف:

·        تعریف فعالیت ها

·        تعیین توالی فعالیت ها

·        برآورد مدت زمان فعالیت ها

·        تدوین برنامه زمانبندی

·        کنترل زمانبندی

·        بروزرسانی برنامه بر اساس درصد پیشرفت های واقعی و تاخیرات

·        شناسایی استانداردهای کیفیتی (با توجه به ماهیت پروژه)

·        تدوین فرایند کنترل انطباق اجرا و استانداردها

·        تعیین نقش های کلیدی پروژه

·        تدوین ساختار سازمانی پروژه

·        تدوین شرح وظایف و مسئولیت های هر نقش

·        تدوین جریان های اطلاعاتی در ساختار سازمانی

·        تدوین معیارهای ارزیابی عملکرد تیم

·        تدوین فرمت های گزارش دهی

·        شناسایی و جمع آوری مستندات مطابق با لیستهای از قبل تهیه شده

  رزومه:

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >