سکینه چهتلی


مدرك تحصيلي: کاردانی

رشته تحصيلي: روابط عمومی

عنوان شغلي: ماشین نویس

تاريخ شروع به كار: 15/08/72


 

تلفن داخلي: 335 تلفن مستقيم:2523124 پست الكترونيك:

  

شرح وظايف:

  رزومه:

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >