حیدر غالبی


مدرك تحصيلي: لیسانس

رشته تحصيلي: عمران

عنوان شغلي: کارشناس ابنیه

تاريخ شروع به كار:


 

تلفن داخلي:
تلفن مستقيم:2523124 پست الكترونيك:h.ghalebi@bpums.ac.ir

  

شرح وظايف: 

-         دريافت صورت وضعيت از واحد پيمان و رسيدگي

-         بررسي اوليه صورت وضعيت توسط ناظرين مربوطه

-         بررسي نهائي صورت وضعيت توسط رئيس اداره نظارت

-         جمع بندي صورت وضعيت توسط رئيس اداره نظارت و ناظرين مربوطه

-         تهيه روكش مالي صورت وضعيت

-         ارائه صورت وضعيت به واحد پيمان و رسيدگي

-         تحويل زمين و صورتجلسه مربوطه

-         بازديد و انجام صورتجلسه تجهيز كارگاه

-         انجام بازديدهاي دوره اي و ثبت گزارشات بازديد در دفتر گزارش پروژه ها و ارائه عكس و گزارش بازديد و پيشرفت هاي فيزيكي پس از هر ماموريت جهت ارائه به واحد كنترل پروژه

-         پيگيري مشكلات اجرائي پروژه

-         پيگيري رفع مشكلات اجرائي پروژه در بازديدهاي قبل

-         دريافت گزارشات در خصوص مشكلات احتمالي پس از بهره برداري در طول دوره تضمين

-         تحويل قطعي پروژه

 

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >