صديقه اسفرم


مدرك تحصيلي: کاردانی

رشته تحصيلي: امور پیمان

عنوان شغلي: دبیرخانه و بایگانی

تاريخ شروع به كار: 79/06/01


 

تلفن داخلي: 335 تلفن مستقيم:2523124 پست الكترونيك:s.asfaram@bpums.ac.ir

  

شرح وظايف:

پيگيري استقرار مديريت عملكرد

توسعه سيستمها و فن آوري اطلاعات

پيگيري مستمر بهبود فرآيندها

انجام امور محوله طبق نظر مقام مافوق

  رزومه:

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >