سید حسین حسینی


مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد

رشته تحصيلي : عمران-سازه

عنوان شغلي : مدیر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و   تجهیزاتی

تاريخ شروع به كار : 91/05/18


 

تلفن داخلي: تلفن مستقيم:2523124 پست الكترونيك:H.hoseini@bpums.ac.ir

 

 شرح وظايف:

 

شامل كليه فعاليتهايي است كه براي احداث و ايجاد ساختمانها و تأسيسات مورد نياز دانشگاه به شرح ذيل انجام مي شود:

1- تهيه كليه طرحها، نقشه ها و دستورالعمل هاي فني مورد نياز شامل معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و برقي

2- متره و برآورد حجم عمليات و اعتبار مورد نياز پروژه هاي احداثي و اعلام به مراجع ذيربط

3- برگذاري تشريفات مناقصه و انتخاب پيمانكاران

4- رسيدگي به صورت وضعيتها و مطالبات پيمانكاران و مشاوران

5- نظارت بر اجراي عمليات از شروع پروژه تا تحويل موقت

6- شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي پروژه ها

7- شركت در كميسيونهاي رسيدگي به تأخيرات و حل اختلاف

8- بررسي و كنترل طرحها و نقشه هاي تهيه شده توسط مشاوران

9- رسيدگي به صورت وضعيتهاي تهيه شده توسط مشاوران

10-مشاوره امور فني ساختمان و تأسيسات

11-تهيه گزارشهاي آماري پيشرفت هاي فيزيكي و مالي پروژه ها و انعكاس به مراجع ذيربط

12-تهيه گزارشهاي مربوط به دلايل تأخير و توقف اجراي پروژه ها به مراجع ذيبرط

13-تعامل با دفتر فني استانداري، فرمانداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير مراجع ذيربط در خصوص فرآيند اجراي پروژه ها

14-شركت در كميسيونهاي تحويل پروژه هايي كه توسط مسكن و شهرسازي احداث مي گردند

15-تهيه طرحها، نقشه ها و دستورالعملهاي فني مورد نياز پروژه هايي كه توسط خيرين احداث مي گردند.

16-نظارت بر اجراي پروژه هايي كه توسط خيرين احداث مي گردند

17-اجراي دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي فني منتشره از مراجع ذيربط

18-تهيه فرمت كليه قراردادهايي مورد نياز

19-مكاتبات لازم در خصوص اعلام پروژه هاي قابل بهره برداري در مناسبت هاي ويژه به مراجع ذيربط

20-شركت در كميسيون مناقصه هاي فني دانشگاه

 

  رزومه:

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >