مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی

1397/7/23 0:0

نام و نام خانوادگی : سید حسین حسینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی : مهندسی عمران - سازه

تاریخ شروع به کار : 1391/05/18

عنوان شغل : مدیر توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی

شرح وظايف مديريت فني:

1) بررسي طرح هاي عمراني و پيشنهادات واحدهاي دانشگاه براي توسعه و عمران و تهيه طرح و نقشه و كارشناسي و اعلام نظر به مقامات ذيصلاح جهت اخذ تصميم .

2) انجام نظارت بر ساخت و ساز كليه فعاليت هاي ساختماني كليه واحدهاي دانشگاه

3) تهيه و تنظيم برآورد هزينه و اسناد مناقصه پروژه ها قبل از اجرا

4) برگزاري و تشكيل جلسات مناقصه و واگذاري پروژه ها به پيمانكاران واجد شرايط

5) تهيه پيش نويس قراردادهاي پروژه هاي عمراني

6) رسيدگي به صورت وضعيت پيمانكاران ( كاركرد – تعديل – مابه التفاوت و ...) و صدور گواهي لازم جهت پرداخت موقت يا قطعي به ايشان

7) نظارت بررسي و تاييد اسناد پروژه هاي اماني كه توسط كليه واحدهاي دانشگاه اعم از آموزش – بهداشت – درمان – غذا و دارو و... انجام مي گردد.

8) پيگيري و نظارت بر اجراي پروژه هاي تعميراتي شامل تعميرات اساسي بيمارستان ها ، دانشكده ها، خوابگاه ها ، خانه ها و مراكز بهداشت شهري و روستايي ، اورژانس ها و ...

9) تشكيل كميسيون تحويل موقت و قطعي پروژه هاي عمراني

10) نظارت بر عملكرد و راهبري تاسيسات دانشگاه و حوزه تابعه

11) ارايه گزارش پيشرفت فيزيكي و مشكلات پروژه ها به مراجع ذيربط

12) پيگيري تامين اعتبار پروژه هاي عمراني و تهيه پيش نويس موافقت نامه پروژه هاي عمراني


تاریخ بروز رسانی:   22 مهر 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >