مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی

1392/2/23 0:0

مديريت فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي بوشهر متولي طراحي و نظارت بر كليه پروژه هاي عمراني وزارت بهداشت در سطح استان بوشهر مي باشد.

به بيان ديگر كليه پروژه هاي عمراني (ساختماني و تاسيساتی ) مرتبط با دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در اين مديريت راهبري مي گردند و پروسه هاي طراحي و نظارت عاليه تماما توسط كارشناسان فني انجام ميگردند.
در حال حاظر دفتر فني دانشگاه ،‌داراي ارتباط تنگاتنگي با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و معاونت فني استانداري، معاونت فني شهرداري و كليه شبكه هاي بهداشت و درماني استان بوشهر دارد.

مديريت اين دفتر بعهده آقاي مهندس ابراهیم احمدی مي باشد .

اهداف ذيل به عنوان سند چشم انداز سال آينده تدوين شده است:

1- آموزش پرسنل به منظور توسعه دانش فني بر اساس تكنولوژي و ارتقاي سطح كيفي نظارت بر طرحهاي عمراني
2- تجهيز دفتر فني و خريد تجهيزات مورد نياز
3- اطلاع رساني به كليه نهادها و ارگانهاي زير ربط در قالب نشريات و بروشورهاي مختلف در مناسبتهاي خاص
4- راه اندازي سيستم اطلاع رساني پيامك به منظور به روز رساني اطلاعات و برقراري ارتباط لحظه به لحظه با سيستم مديريت فني
5- برگزاري مسابقات علمي و فرهنگي در كل سطح دانشگاه به منظور بالابردن سطح دانش عمومي


شرح وظايف مديريت فني:

1- بررسي طرح هاي عمراني و پيشنهادات واحدهاي دانشگاه براي توسعه و عمران و تهيه طرح و نقشه و كارشناسي و اعلام نظر به مقامات ذيصلاح جهت اخذ تصميم .

2- انجام نظارت بر ساخت و ساز كليه فعاليت هاي ساختماني كليه واحدهاي دانشگاه

3- تهيه و تنظيم برآورد هزينه و اسناد مناقصه پروژه ها قبل از اجرا

4- برگزاري و تشكيل جلسات مناقصه و واگذاري پروژه ها به پيمانكاران واجد شرايط

5- تهيه پيش نويس قراردادهاي پروژه هاي عمراني

6- رسيدگي به صورت وضعيت پيمانكاران ( كاركرد – تعديل – مابه التفاوت و ...) و صدور گواهي لازم جهت پرداخت موقت يا قطعي به ايشان

7- نظارت بررسي و تاييد اسناد پروژه هاي اماني كه توسط كليه واحدهاي دانشگاه اعم از آموزش – بهداشت – درمان – غذا و دارو و... انجام مي گردد.

8- پيگيري و نظارت بر اجراي پروژه هاي تعميراتي شامل تعميرات اساسي بيمارستان ها ، دانشكده ها، خوابگاه ها ، خانه ها و مراكز بهداشت شهري و روستايي ، اورژانس ها و ...

9- تشكيل كميسيون تحويل موقت و قطعي پروژه هاي عمراني

10- نظارت بر عملكرد و راهبري تاسيسات دانشگاه و حوزه تابعه

11- ارايه گزارش پيشرفت فيزيكي و مشكلات پروژه ها به مراجع ذيربط

12- پيگيري تامين اعتبار پروژه هاي عمراني و تهيه پيش نويس موافقت نامه پروژه هاي عمراني


   
تعداد بازدید:   ۴۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >